Bolączki budownictwa drogowego

Budowanie dróg w Polsce jest ostatnimi czasie bardzo częstym zjawiskiem, którego oczekują praktycznie wszyscy obywatele. Powszechnie obserwowane jest to, jak powstają kolejne drogi, czy też rozbudowywana jest infrastruktura kolejowa. Tworzenie odpowiedniej bazy transportowej jest oczywiście bardzo ważną rzeczą, należy jednak zapytać o to, czy ta biegunka budowlana nie odbije się nam czkawką? Budownictwem autostradowym wstrząsnął fakt, który dotyczył budowy jednego z odcinków autostrady A4- na pewnym odcinku dochodziło do systematycznego wybierania żwiru, co przyczyniło się do znacznego pogorszenia trwałości odcinka i konieczności wykonania już na starcie prac rekonstrukcyjnych. Wciąż nie wiadomo, w ilu miejscach dochodziło do podobnych wydarzeń. Często w budowaniu dróg idziemy na ilość, a nie na jakość, co stanowić może przysłowiowy strzał w kolano. Na pewno nie można podejmować decyzji, kierując się jedynie kosztem budowy jednego kilometra, pomijając całkowicie trwałość przyszłej inwestycji.